Home 2020 נובמבר

Archive: נובמבר 2020

מהרישי על רמות שונות של יוגה

"העצה היא להתחיל ולהמשיך לתרגל יוגה ברמה הפיזית, המנטלית והאינטלקטואלית ולחיות את היוגה בחיי היום יום ברמה של העצמי. יוגה תעזור לקדמה בכל הרמות של החיים; הפיזית המנטלית, האינטלקטואלית וברמה של ההוויה הטרנסנדנטלית. יוגה היא אחדות והמטרה של היוגה היא להביא יותר ויותר את האחדות השלמה לשדה של ריבוי. אחת האמרות של
קרא עוד