Home 2015 יוני

Archive: יוני 2015

הבסיס לקשר עמוק ומוצלח

הבסיס לקשר עמוק עם אנשים אחרים הוא היכולת שלנו להעריך את הצרכים של האדם השני והיכולת שלנו להעניק לו אהבה ועזרה. אולם כשאדם אחד זקוק לעזרה ולשני יש את הבעיות והצרות שלו הוא לא ממש מסוגל לעזור והמקסימום שהוא יכול לעשות זה לשבת ולבכות איתו ביחד. כשאנו מנטרלים מתחים ולחצים דרך תרגול המדיטציה הטרנסנדנטלית אנו […]
קרא עוד