Home 2017 אוגוסט

Archive: אוגוסט 2017

מהרישי מהש יוגי על השיטות השונות של היוגה

  "התכלית של כל שיטות היוגה היא לזכות בתחילה בסמאדהי ואז לבסס את ההתנסות הזאת,לפתח אותה לתודעה אלוהית ולאפשר לה לזכות במלאות באחדות. ההכרה והגוף הולכים יחד עם הפראנה. הפעילות של הפראנה, פעילות הגוף ופעילות ההכרה כל השלושה הולכים ביחד. אם פעילות של אחד ההיבטים האלו גדלה גם השני יגדל יותר ואם הפעילות של
קרא עוד