Home 2019 יולי

Archive: יולי 2019

מהרישי מהש יוגי על ההיסטוריה של המדיטציה הטרנדסנדנטלית

"ההיסטוריה של המדיטציה הטרנסנדנטלית מתחילה עם הבריאה. האדם נולד עם שלושה תחומי חיים. תחום של פעילות שמבוסס על תחום של מחשבה, ותחום של מחשבה שמבוסס על תחום של הוויה, הוויה פנימית. כל הכתבים העתיקים שמתארים את ההתפתחות האנושית טוענים למעשה שמדיטציה טרנסנדנטלית חיונית כדי לבסס תיאום בין התחומים החיצוניים של
קרא עוד