Home 2018 יוני

Archive: יוני 2018

מהרישי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. כשהאדם כותב בעצמו גלויה או מכתב היא תמיד מועברת ונמסרת לנמען. שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד? מהרישי: זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו עשייה לא נכונה בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל העיקרון זהה. ילד סובל ועקב כך אימו […]
קרא עוד

על האסטרולוגיה הוודית (ג'יוטיש)

הרישים (הרואים) הוודים שחיו בתקופה הקדומה טענו כי בבסיס הבריאה קיים שדה מוחלט של אנרגיה וידע אינסופיים. כל חוקי הטבע המארגנים והמכוונים את היקום שוכנים בשדה זה ומאפשרים לבריאה להתנהל בצורה מסודרת ומאורגנת. רמת קיום זאת אינה נמצאת רק מחוצה לנו. היא קיימת גם בתוך כל אחד מאתנו וניתן לחוות אותה במדיטציה טרנסנדנטלית
קרא עוד

על תעופה יוגית ופיתוח כשרים מיוחדים

בספרות הוודית העתיקה של הודו ניתן למצוא תאורים רבים של כוחות או כישורים מיוחדים (סידהים)  שמתפתחים עקב תרגולים של טכניקות שונות. מורים רוחניים רבים הצהירו לאורך ההיסטוריה כי אותם הכישורים, כמו למשל יכולת לראות את העבר והעתיד או ריחוף באוויר, אינם חשובים כדי לפתח מצבי תודעה גבוהים. יש כאלו שאף הרחיקו לכת וטענו שהם
קרא עוד