Home 2018 ינואר

Archive: ינואר 2018

מהרישי מהש יוגי על החסד האלוהי

"החסד האלוהי דומה לאגם שמלא במים. כל חקלאי יכול לכוון את המים שנמצאים שם לשדהו. אם צינור ההשקיה אינו מחובר לגובה של המים הם פשוט ישארו שם. המים פשוט מלאים ומוכנים לזרום אולם הם לא יזרמו מעצמם. אם נוצר חיבור הם יזרמו בצורה טבעית, אם לא נוצר חיבור הם פשוט לא יזרמו וכל אדם חופשי […]
קרא עוד

מהרישי מהש יוגי על דת

  שאלה: האם יש כיום קשר בן מדיטציה טרנסנדנטלית לדתות הקיימות?   מהרישי מהש יוגי: "המסר הבסיסי של כל הדתות היה תמיד זהה. אלפי דתות קיימות בעולם אולם התכלית של כל דת הייתה לרומם את התודעה האנושית לתודעה אלוהית כך שחיי היחיד יוכלו להיות בתאום לטבע ויזכו בתמיכת הטבע האלוהי הכל יכול. אולם בדורות האחרונים
קרא עוד