Home 2019 פברואר

Archive: פברואר 2019

מהרישי מהש יוגי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. גלויה או מכתב שהאדם כתב בעצמו מועברת ונמסרת לנמען. שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד? מהרישי: סבל זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו פעולה בלתי נכונה שבצענו בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל, העיקרון זהה. הילד סובל ועקב כך אמו […]
קרא עוד

מהרישי על סילוק עייפות ומתחים

  שאלה: האם חיוני לסלק מתחים כדי להתנסות במצב של הארה מהרישי: כן וזה מביא ערך מאד מעשי לחיים. גם אם אנו שוכחים לרגע את הנושא של הארה- אולי קשה לתפוס את המצב הזה- אז עדיין זאת התנסותנו היום יומית שאם אנו עייפים ומתוחים אין הרבה ערך לחיים. אם אנו חושבים על ההרגשה שלנו בבוקר […]
קרא עוד