Home 2016 ספטמבר

Archive: ספטמבר 2016

דיוויד לינץ, ראסל ברנד ובוב רוט עונים לשאלות על

דיוויד לינץ, ראסל ברנד ובוב רוט
בסרטון זה דיוויד לינץ, ראסל ברנד ובוב רוט  מתייחסים בן השאר לנושאים הבאים:  ההבדלים שקיימים בן המדיטציה הטרנסנדנטלית לשיטות אחרות של מדיטציה כמו וויפאסנה ומיינדפולנס, ההנחה שאמנים חייבים לסבול כדי לבטא סבל ביצירתם, השפעת המדיטציה על השלום בעולם ועל מערכת החינוך ועוד
קרא עוד

על תודעת אלוהים ותודעת אחדות

מתוך NRG / ניו-אייג' מצב התודעה השביעי שחווים במדיטציה טרנסצנדנטלית הוא המצב הגבוה ביותר של הארה. במצב זה הסובייקט המתנסה, האובייקט שנחווה ותהליך ההתנסות המחבר ביניהם נמצאים כולם ברמה של אי-מוגבלות. פרק חמישי כפי שראינו במאמר הקודם, במצב התודעה החמישי של תודעה קוסמית, כפי שנחווה בעקבות תרגול מדיטציה טרנסנדנטלית,
קרא עוד

וולט וויטמן על ההוויה הרוחנית הטהורה

משוררים והוגי דעות רבים תארו במהלך ההיסטוריה הוויה טרנסנדנטלית מוחלטת שמהווה מקור ליקום ושוכנת בתוך כל אחד מאיתנו. כך לדוגמה וולט וויטמן 1819-1892, משורר אמריקני ידוע  טען שהוויה אלוהית זאת קיימת במרכז היקום ומתאפיינת באמת, ואהבה. הוא הצהיר שעצם קיומו וכל פעילותו תלויים ביכולתו לעבור מעבר לתחום החיצוני המשתנה של
קרא עוד