Home תודעת אלוהים

תודעת אלוהים

מהרישי מהש יוגי על הפאר האלוהי: רישיקש, הודו, 1968

"הפאר האלוהי הוא אין סופי, הוא מתאפיין  בחסד, כבוד, עצמה, ידע, הדר ואהבה אין סופיים. היקום צץ רק משאיפתו ונהרס במצמוץ עינו. כפי שקורי עכביש מופיעים רק מחלק של גופו כך כל היקום הרחב עם מורכבותו הבלתי מוגבלת מופיע מחלק בלתי משמעותי של ההוויה הנצחית והבלתי מוגבלת, השליט הטרנסנדנטלי של כל הברואים, האלוהים הגדול
קרא עוד

על תודעת אלוהים ותודעת אחדות

מתוך NRG / ניו-אייג' מצב התודעה השביעי שחווים במדיטציה טרנסצנדנטלית הוא המצב הגבוה ביותר של הארה. במצב זה הסובייקט המתנסה, האובייקט שנחווה ותהליך ההתנסות המחבר ביניהם נמצאים כולם ברמה של אי-מוגבלות. פרק חמישי כפי שראינו במאמר הקודם, במצב התודעה החמישי של תודעה קוסמית, כפי שנחווה בעקבות תרגול מדיטציה טרנסנדנטלית,
קרא עוד