Home תודעת אחדות

תודעת אחדות

על תודעת אלוהים ותודעת אחדות

מתוך NRG / ניו-אייג' מצב התודעה השביעי שחווים במדיטציה טרנסצנדנטלית הוא המצב הגבוה ביותר של הארה. במצב זה הסובייקט המתנסה, האובייקט שנחווה ותהליך ההתנסות המחבר ביניהם נמצאים כולם ברמה של אי-מוגבלות. פרק חמישי כפי שראינו במאמר הקודם, במצב התודעה החמישי של תודעה קוסמית, כפי שנחווה בעקבות תרגול מדיטציה טרנסנדנטלית,
קרא עוד