Home שליליות

שליליות

מהרישי על ראייה חיובית

  "אנו רוצים לגדול בכל מה שטוב ולכן מביאים להכרתנו רק דברים טובים. כל דבר שעליו אנו שמים את תשומת ליבנו קורן החוצה. מתי יש זמן להתעסק בדברים שאינם רצויים? כל דבר שעליו אנו שמים את תשומת ליבנו נכנס עמוק ללבנו. יש לנו את החזון לעתיד ואנו מתקדמים לתפיסה שמימית של המציאות. תמיד אנו מוצאים […]
קרא עוד

מהרישי על התייחסות לדברים שליליים

"אם מצפונך נקי ואתה אוהב, אדיב והגון לאנשים אחרים, כולם יתנהגו אליך בטבעיות בצורה טובה ואתה תזכה באושר רב מסביבתך. אם מצפונך נקי ויש לך את כל התכונות האלו ולמרות זאת אתה מרגיש שמשהו לא בסדר מסביבך קח את הדברים כפי שהם באים, הם מהווים תוצאה של איזו פעילות שביצעת בעבר. אם אתה מתנקם באחרים […]
קרא עוד

מהרישי מהש יוגי: כיצד להתגבר על שליליות?

כיצד להתגבר על שליליות
"בבאגאווד גיטה לורד קרישנה אמר לארג'ונה "נתתי לך את החכמה הזאת שאין דבר שיותר טהור ממנה, אין מטהר גדול יותר מחכמה זאת ונתתי לך אותה מכיוון שאינך מדבר סרה על אחרים" זו הייתה אחת ההגבלות שלורד קרישנה הציב לארג'ונה "הנך ראוי לידע זה של האין סוף, לידע של המוחלט, רק בגלל שלבך טהור ולעולם לא […]
קרא עוד