Home חיוביות

חיוביות

מהרישי מהש יוגי על ראייה חיובית.

"אם אתם מתבוננים בפרח מצד אחד הוא נראה בצורה מסויימת. כשאתם מביטים באותו פרח מצד אחר והוא נראה שונה. כשאתם מביטים בו מלמעלה הוא נראה שונה וכשאתם מביטים בו מלמטה הוא שוב נראה שונה. אינכם יכולים לשנות את היעילות של המדיטציה עקב התנהגות מסויימת של מודט. תהיה לו זווית מנטלית מסויימת אחת להסתכל על דברים […]
קרא עוד

מהרישי על ראייה חיובית

  "אנו רוצים לגדול בכל מה שטוב ולכן מביאים להכרתנו רק דברים טובים. כל דבר שעליו אנו שמים את תשומת ליבנו קורן החוצה. מתי יש זמן להתעסק בדברים שאינם רצויים? כל דבר שעליו אנו שמים את תשומת ליבנו נכנס עמוק ללבנו. יש לנו את החזון לעתיד ואנו מתקדמים לתפיסה שמימית של המציאות. תמיד אנו מוצאים […]
קרא עוד

מהרישי מהש יוגי: כיצד להתגבר על שליליות?

כיצד להתגבר על שליליות
"בבאגאווד גיטה לורד קרישנה אמר לארג'ונה "נתתי לך את החכמה הזאת שאין דבר שיותר טהור ממנה, אין מטהר גדול יותר מחכמה זאת ונתתי לך אותה מכיוון שאינך מדבר סרה על אחרים" זו הייתה אחת ההגבלות שלורד קרישנה הציב לארג'ונה "הנך ראוי לידע זה של האין סוף, לידע של המוחלט, רק בגלל שלבך טהור ולעולם לא […]
קרא עוד