Home התנסות טרנסנדנטלית

התנסות טרנסנדנטלית

אנואר סאדאת על ההתנסות הטרנסנדנטלית

במהלך ההיסטוריה אנשים רבים חוו בצורה טבעית את המצב הטרנסנדנטלי שבו אנו עוברים מעבר לרעשים וסערות מנטליות וחווים שקט ואי מוגבלות פנימית. כך לדוגמה אנואר סאדאת מתאר בקטע המקסים הבא התנסות  עמוקה שהוא חווה בבית סוהר בריטי. כשקוראים זאת יכולים להבין יותר מה הניע אותו להגיע לארץ ולהתחיל את תהליך השלום עם ישראל.
קרא עוד

אנואר סאדאת על התנסות טרנסנדנטלית עמוקה

אנואר סאדאת מתאר בקטע המקסים הבא התנסות טרנסנדנטלית עמוקה שהוא חווה בבית סוהר בריטי. כשקוראים זאת מבינים יותר מה הניע אותו להגיע לארץ ולהתחיל את תהליך השלום עם ישראל. "בתא 54 יכולתי להיות ביום ובלילה רק בחברת עצמי וזה היה רק דבר טבעי שאוכל להכיר את "העצמי" שלי. לא הייתה לי מעולם הזדמנות כזאת מכיוון
קרא עוד

"המחר לעולם אינו יודע" וההתנסות במעבר

ב5 לאוגוסט 1966 הופיע האלבום השביעי של הביטלס "רבולבר". האלבום שזכה להצלחה עצומה הסתיים בשיר יוצא דופן של ג'ון לנון בשם "המחר לעולם אינו יודע".  לנון ביקש לשמוע בשיר שירתם של עשרת אלפים נזירים טיבטיים והביטלס עמלו על יצירת האפקט באמצעות הקלטות של גיטרות וקולות הפוכים ולולאות של צלילים. שימוש
קרא עוד