Home דת

דת

מהרישי מהש יוגי על דת

  שאלה: האם יש כיום קשר בן מדיטציה טרנסנדנטלית לדתות הקיימות?   מהרישי מהש יוגי: "המסר הבסיסי של כל הדתות היה תמיד זהה. אלפי דתות קיימות בעולם אולם התכלית של כל דת הייתה לרומם את התודעה האנושית לתודעה אלוהית כך שחיי היחיד יוכלו להיות בתאום לטבע ויזכו בתמיכת הטבע האלוהי הכל יכול. אולם בדורות האחרונים
קרא עוד

מהרישי על דת ואלימות

מהרישי מהש יוגי
"כל ההיסטוריה של הדתות שכללה התבטאויות אכזריות ושפיכות דם הייתה מבוססת על פרושים שגויים וחוסר הבנה ביחס לדרך האמתית של הדת ולדרך שמובילה להגשמת אלוהים. אולם אנו לא רוצים לגנות את השליליות של העבר מכיוון שלא הייתה קיימת דרך ישירה לחיות את הדת בחיים, מכיוון שלא הייתה דרך ישירה לפתח תודעה טהורה ולכן הדת פורשה
קרא עוד