Home התועלת שיפור הבריאות

שיפור הבריאות

שיפור הבריאות

המנוחה העמוקה שאנו מקבלים בזמן 20 הדקות שבהם אנו מתרגלים את  המדיטציה  טרנסנדנטלית מאפשרת לגוף לחדש את עצמו ולסלק עייפות ומתחים עמוקים שצברנו במשך השנים. מנוחה זאת עוזרת לנרמל לחץ דם גבוה, להפחית את רמת הכולסטרול בדם, למנוע בעיות בשינה, לסלק דיכאון וחרדות ואפילו לשפר את זמן התגובה ואת הביצועים האתלטיים. מחקרים מדעיים מצביעים, בנוסף לכך, על הגברת הסדר בגלי המוח עקב תרגול המ'ט ומבליטים את השיפור בתפקוד של קליפת המוח הקדמית (מנ"כל המוח)  האחראית על תפקודי מפתח כמו תכנון יעיל, קבלת החלטות, פתרון בעיות ויכולת שיפוט.

 במהלך 20 השנים האחרונות מכון הבריאות הלאומי של ארה"ב העניק מעל 24 מליון דולר  

לחקר השפעות המידטציה הטרנסנדנטלית על מחלות לב, יתרת לחץ דם ושבץ מוחי. ארגון הלב האמריקאי ממליץ כיום לאנשים לתרגל מדיטציה טרנסנדנטלית ככלי יעיל למניעת לחץ דם גבוה ומחלות לב.

רופאים ממליצים על המדיטציה הטרנסנדנטלית