Home התועלת הגברת היכולת המנטלית

הגברת היכולת המנטלית

הגברת היכולת המנטלית

פסיכולוגים מדברים על כך שהאדם הממוצע מנצל כיום רק כעשרה אחוז מהפוטנציאל המנטלי שלו. החינוך המודרני מתמקד בהעברת אינפורמציה ואינו מספק כלים להרחבת התודעה שבאמצעותה אנו קולטים ומבינים את המידע שמגיע אלינו. במדיטציה הטרנסנדנטלית אנו לומדים טכניקה מנטלית קלה וטבעית שמאפשרת לנו לעדן את הפעילות המחשבתית ולהתנסות בתוכנו בתודעה טהורה בלתי מוגבלת שמתאפיינת בשקט וביצירתיות אין סופית. התנסות זאת יוצרת סדר וקוהרנטיות בפעילות המוחית, מגבירה ריכוז, משפרת את הזיכרון ומאפשרת לנו להתחבר לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו.