Home קארמה

קארמה

מהרישי מהש יוגי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. גלויה או מכתב שהאדם כתב בעצמו מועברת ונמסרת לנמען. שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד? מהרישי: סבל זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו פעולה בלתי נכונה שבצענו בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל, העיקרון זהה. הילד סובל ועקב כך אמו […]
קרא עוד

מהרישי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. כשהאדם כותב בעצמו גלויה או מכתב היא תמיד מועברת ונמסרת לנמען. שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד? מהרישי: זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו עשייה לא נכונה בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל העיקרון זהה. ילד סובל ועקב כך אימו […]
קרא עוד

מהרישי מהש יוגי על חוקי הקארמה

מהרישי מהש יוגי
    ״קארמה היא סיבה ותוצאה, לכל תוצאה יש סיבה וכל סיבה מעוררת תוצאה מקבילה. תוצאה הופכת להיות סיבה לתוצאה עתידית. כך שתוצאה וסיבה, ותוצאה וסיבה ממשיכים וזוהי הקארמה. קארמה היא רישום שאנו מקבלים. רישומים מופיעים וגורמים לכם לבצע שוב את הקארמה (פעולה). קארמה זאת יוצרת רישום שבתורו גורם להופעת קארמה. כך
קרא עוד