Home דארמה

דארמה

מהרישי על יוגה

"העצה היא להמשיך לתרגל יוגה ברמה הפיזית ולהתחיל ולהמשיך לתרגל יוגה ברמה המנטלית ולהתחיל ולהמשיך לתרגל יוגה ברמה האינטלקטואלית ולחיות את היוגה בחיי היום יום ברמה של העצמי. יוגה תעזור לקדמה, בכל דרך ובכל תחומי החיים: בתחום הפיזי, המנטלי, האינטלקטואלי וברמה של ההוויה הטרנסנדנטלית. יוגה היא אחדות. אחדות משמעותה
קרא עוד