Home 2020 פברואר

Archive: פברואר 2020

כיצד להיות חיובים ולהתגבר על שליליות

לעולם אל תחשבו דברים שלילים על מישהו. כח המחשבה שלנו גדל מאד, ביחוד אחרי שהתחלנו לתרגל מדיטציה טרנסנדטנלית, ואם במצב זה שבו המחשבה יותר עוצמתית אנו חושבים מחשבות נמוכות על מישהו אנו דוחפים אותו למטה למקום נמוך. אף פעם לא נחשוב מחשבות גרועות על אחרים וכמו כן לא נביע אותם בקול רם. לא נחוץ להשתמש […]
קרא עוד

מהרישי על קארמה, ג'יאנה ובאקטי יוגה

שאלה: שנקרה מדבר בבאור שלו לבאגווד גיטה על אנשים שמתאימים לפעילות ואנשים שמתאימים לידע… מהרישי: זהו פרוש שגוי לטקסט של שנקרה. מכיוון שכל אדם מסוגל לפעול ולזכות בידע ופעילות שמתבצעת לאחר שזכינו בידע היא הדבר הנכון. הפרוש הזה מפריד. פרשים אלו טוענים שקיימות דרכים שונות. דרך של ידע, דרך של פעילות, דרך של דבקות
קרא עוד