Home 2018 יולי

Archive: יולי 2018

מורה הזן אקואין זנג'י על הטוב העליון

אקואין זנג'י היה מורה זן ידוע שחי ביפן בין השנים 1685-1769 בכתביו הוא טען שכל אדם יכול להתנסות במצב הטרנסנדנטלי שמהווה את עצם מהותו הפנימית ושלא ניתן למצוא בעולם התנסות יותר חשובה ממנה. "בעניין זה אין שוני בן גבר לאישה, כהן או אדם פשוט, עני ועשיר, אנשים שנראים טוב וכאלו שאינם נראים טוב. מכיוון שזוהי […]
קרא עוד

הרב קוק על תודעה אחדותית

הרב קוק 1865 – 1935 היה מקובל, הוגה דעות והרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל.  הקטע הבא התפרסם בספר שיצא באנגלית על מיסטיקה במזרח ובמערב. לא הצלחתי למצוא את המקור העברי של הקטע ולכן תרגמתי אותו מאנגלית ומקווה שהמשמעות עוברת. "יש מי ששר את שיר נפשו ומגלה בה כל דבר- מלאות רוחנית מוחלטת. יש מי […]
קרא עוד

המשורר וולט וויטמן על ההוויה הטרנסנדנטלית

    וולט וויטמן 1819-1892 היה משורר אמריקני ידוע שתיאר בשיריו את ההוויה הטרנסנדנטלית שמהוה את המקור לכל התופעות ביקום. וויטמן טען שהוויה אלוהית זאת קיימת במרכז היקום ומתאפיינת באמת ואהבה. הוא הצהיר שעצם קיומו וכל פעילותו תלויים ביכולתו לעבור מעבר לתחום החיצוני המשתנה של החיים ולהתנסות באותה הוויה
קרא עוד