Home 2017 מרץ

Archive: מרץ 2017

מהרישי מהש יוגי על נישואים אידיאלים

הקלטת אודיו מהרצאה של מהרישי באוניברסיטת האמבולט, קליפורניה בארה"ב ב1972. מהרישי מדבר כאן בתשע דקות על עיקרון הנתינה וההסכמה ועל הדרך לשמור על הרמוניה וסיפוק בחיי המשפחה.        
קרא עוד