Home 2017 ינואר

Archive: ינואר 2017

על סילוק נטיות שליליות ויצירת שלום עולמי

"אנו לא אוהבים להגיב לאירועים שליליים, אנו אוהבים לתקן את הבסיס שממנו נובעים כל האירועים. הבסיס לכל האירועים הוא התודעה הקולקטיבית של האומה והתודעה הקולקטיבית של היבשת. אנו רוצים לטהר את התודעה הקולקטיבית הזאת ולהביא אותה למצב הרמוני, ממוזג, כך שלאורם של מצבי תודעה יותר גבוהים נטיות שליליות לא ינבטו ויתגלו
קרא עוד

מהרישי על חיים מוסריים

ש: אמרת שדרך מדיטציה אדם יכול להגשים את שאיפותיו. כיצד אתה יכול לשלוט בכך שמילוי שאיפות של אדם אחד לא ימנע את מילוי השאיפות של אדם אחר. האם אתה ממליץ לאנשים לכוון את שאיפותיהם למקום מסוים או לעקוב אחרי חוקי מוסר שונים? מהרישי: מוסריות באה בצורה מאד טבעית. כל פעילות מוסרית נובעת מסיפוק פנימי. כשאדם […]
קרא עוד