Home 2017

Archive: 2017

מהרישי מהש יוגי: תעופה יוגית היא פעילות וודית

תעופה יוגית
וועידת עיתונאים עולמית עם מהרישי שהתקיימה בוולדרופ הולנד ב 30.4.2003 בוועידה זאת מהרישי מדבר על תעופה יוגית כפעילות וודית ועל השפעת תרגול קבוצתי של תעופה יוגית על התודעה העולמית.  
קרא עוד