Home 2016 נובמבר

Archive: נובמבר 2016

מהרישי מהש יוגי על חוקי הקארמה

מהרישי מהש יוגי
    ״קארמה היא סיבה ותוצאה, לכל תוצאה יש סיבה וכל סיבה מעוררת תוצאה מקבילה. תוצאה הופכת להיות סיבה לתוצאה עתידית. כך שתוצאה וסיבה, ותוצאה וסיבה ממשיכים וזוהי הקארמה. קארמה היא רישום שאנו מקבלים. רישומים מופיעים וגורמים לכם לבצע שוב את הקארמה (פעולה). קארמה זאת יוצרת רישום שבתורו גורם להופעת קארמה. כך
קרא עוד