Home מהרישי על רמות שונות של יוגה

מהרישי על רמות שונות של יוגה

"העצה היא להתחיל ולהמשיך לתרגל יוגה ברמה הפיזית, המנטלית והאינטלקטואלית ולחיות את היוגה בחיי היום יום ברמה של העצמי. יוגה תעזור לקדמה בכל הרמות של החיים; הפיזית המנטלית, האינטלקטואלית וברמה של ההוויה הטרנסנדנטלית. יוגה היא אחדות והמטרה של היוגה היא להביא יותר ויותר את האחדות השלמה לשדה של ריבוי. אחת האמרות של יוגה אומרת שיוגה היא פעילות נעלה. כשאנו רוצים פעולה יותר איכותית יש לתרגל יוגה בכל הרמות. מדיטציה טרנסנדנטלית היא גם יוגה, הייתי צריך לקרוא לה מדיטציה טרנסנדנטלית, לתת לה שם חדש מכיוון שהרגשתי שיוגה הובנה בדרך כלל במונחים של תרגולים פיזיים. גם תרגולים פיזיים הם יוגה אולם הם מהווים רק רמה אחת של יוגה ובנוסף לכך יש יוגה ברמה המנטלית, האינטלקטואלית ובמצב של יחוס עצמי. במצב זה התודעה מתייחסת לעצמה, זהו השדה המאוחד של כל חוקי הטבע, שדה של תודעה שהוא יותר בסיסי לכל ההתפתחות הפיזית. יוגה היא מילה טובה אולם יש להבין ולתרגל אותה באופן נכון ואז התוצאה תהיה התפתחות כוללת של החיים."

מהרישי מהש יוגי

Author: מוטי שפי

מוטי שפי

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *