Home מהרישי על קארמה

מהרישי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. כשהאדם כותב בעצמו גלויה או מכתב היא תמיד מועברת ונמסרת לנמען.
שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד?
מהרישי: זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו עשייה לא נכונה בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל העיקרון זהה. ילד סובל ועקב כך אימו ואביו סובלים. כעת הסבל של אימו ואביו אינו נובע מהסבל של הילד, הוא נובע מפעילות שהם ביצעו בעבר. סבל הוא פירעון של חובות שהאדם יצר בעצמו. התאוריה של קארמה, התאוריה של פעולה, ברורה מאד אין כאן אי בהירות, אין כאן דברים מסובכים. כפי שאתה זורע כך אתה קוצר.
מדיטציה טרנסנדנטלית הנה פעולה שלוקחת את האדם מחוץ להשפעות יחסיות. היא מאפשרת לנו לצאת מההתנסות, מההשפעה הכובלת של פעולה, ישר לתוך החופש הנצחי של החיים. זאת הסיבה שיש לנו מסר שקשור למדיטציה: היא מאפשרת לנו לעבור מעבר לכל המורכבות של הקארמה .
שאלה: כשאתה מדבר על הפעילות שלנו בעבר האם אתה מתכוון לחיים האלו או לקיום קודם?
תשובה: עבר משמעותו עבר. עבר של עשר שנים או עבר של אלף שנים. עבר משמעותו המידה שאנו יכולים להאמין בעבר. אם אנו יכולים להאמין רק בעשר שנים אז העבר הוא עשר שנים. עבר משמעותו משהו שחלף."-

מהרישי מהש יוגי מתוך הרצאה באדינבורו, סקוטלנד ב 4.11.1960

Author: מוטי שפי

מוטי שפי

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *