Home מהרישי מהש יוגי על קארמה

מהרישי מהש יוגי על קארמה

"מהרישי: אין אדם שסובל כתוצאה מפעולה של מישהו אחר. גלויה או מכתב שהאדם כתב בעצמו מועברת ונמסרת לנמען.
שאלה: מהרישי מה בדבר סבל של ילד?
מהרישי: סבל זה קשור לעשייה שלו. סבל קשור לאיזו פעולה בלתי נכונה שבצענו בעבר, זה הכול. אם ילד סובל או אדם מבוגר סובל, העיקרון זהה. הילד סובל ועקב כך אמו ואביו סובלים. כעת הסבל של האימא והאבא אינו נובע מהסבל של הילד, הוא נובע מפעילות שהם ביצעו בעבר. סבל הוא פירעון של חובות שהאדם יצר בעצמו. התאוריה של קארמה, התאוריה של פעולה, הנה מאד ברורה אין כאן אי בהירות, אין כאן דברים מסובכים. כפי שאתה זורע כך אתה קוצר!
מדיטציה טרנסנדנטלית הנה פעולה שלוקחת את האדם מחוץ להשפעות יחסיות. היא מאפשרת לנו לצאת מההתנסות, מהשפעה כובלת של פעולה, ישר לתוך חופש נצחי של החיים. זאת הסיבה שיש לנו מסר שקשור למדיטציה: היא מאפשרת לנו לעבור מעבר לכל המורכבות של קארמה ומעבר לכל דבר.
שאלה: כשאתה מדבר על הפעילות שלנו בעבר האם אתה מתכוון לחיים האלו או לקיום קודם?
תשובה: עבר משמעותו עבר. זה יכול להיות עבר של עשר שנים או עבר של אלף שנים. עבר משמעותו המידה שאנו יכולים להאמין בעבר. אם אנו יכולים להאמין רק בעשר שנים אז העבר הוא עשר שנים. עבר משמעותו משהו שחלף."-

מהרישי מהש יוגי מתוך הרצאה שהוא העביר באדינבורו, סקוטלנד ב 4.11.1960

Author: מוטי שפי

מוטי שפי

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *