Home התועלת פיתוח התודעה

פיתוח התודעה

פיתוח התודעה

שבעת מצבי תודעה

מחקרים מדעיים הצביעו על טווח רחב של השפעות חיוביות הנובעות מתרגול סדיר של מדיטציה טרנסנדנטלית אך בנוסף לכך הטכניקה הפשוטה והטבעית הזאת מאפשרת לנו להתחבר לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו ולבסס מצבי תודעה גבוהים. מהרישי מהש יוגי טען שדרך תרגול סדיר של מדיטציה טרנסנדנטלית ניתן לפעול בהתאם לחוקי הטבע ולפתח מצבי תודעה גבוהים.
בדרך כלל אנו חווים בחיים שלושה מצבי תודעה: ערנות, חלימה ושינה. במצבים אלו אנו חווים את עצמנו דרך החושים, פעילות חשיבתית ורגשות. בכל אחד מהמצבים הללו המציאות נקלטת בצורה שונה. כשאנו ערים אנו מודעים לסביבה אולם במקרים רבים מודעות זאת מלווה בחוסר שקט ומתח. בשינה אנו חווים מנוחה עמוקה אולם המודעות לסביבה החיצונית נעלמת. בחלימה קיימת מודעות אולם היא אינה קשורה בהכרח למציאות הרגילה.

תודעה טרנסנדנטלית.

במדיטציה טרנסנדנטאלית אנו מעדנים את הפעילות החשיבתית, עוברים מעבר לכל פעילות מנטלית וחווים מצב של תודעה טהורה בו אנו נמצאים במנוחה עמוקה ויחד עם זאת ערים לחלוטין בתוכנו מבלי להיות מעורבים בתפיסה חושית ובפעילות שבאה בעקבותיה. מדענים שחקרו את ההשפעות השונות של המדיטציה הטרנסנדנטאלית קראו למצב זה בשם "עירנות נינוחה" וטענו שניתן להתייחס אליו כמצב תודעה רביעי השונה לחלוטין משלושת מצבי התודעה הרגילים. מהרישי קרא למצב זה בשם "תודעה טרנסנדנטלית" וטען שהוא מתאפיין בכך שהעצמי הפנימי שלנו ער לגמרי בתוך עצמו ומצוי מעבר לחשיבה ולהפרדה שקיימת בדרך כלל בין הסובייקט החושב לאובייקט עליו אנו חושבים.

התנסות בתודעה טרנסנדנטלית מעניקה לגוף מנוחה עמוקה ומסלקת מתחים ולחצים ממערכת העצבים. פרוק המתח מגביר את הרגיעה והשלווה ואז באופן טבעי אנו צוברים גם פחות לחצים ומתחים בחיי היום יום. מהרישי הסביר שהתנסות בתודעה טרנסנדנטלית מאפשרת לנו להתחבר למאגר אין סופי של אנרגיה ואינטליגנציה שנמצא בתוכנו. לאחר שאנו יוצאים מהמדיטציה אנו פועלים בספונטאניות ובטבעיות בהתאם לחוקי הטבע ומסוגלים כך להגשים את שאיפותנו ולחוות מלאות וסיפוק בחיים.

תודעה קוסמית

מדיטציה סדירה שמאוזנת בפעילות נכונה מסייעת ליצור מצב שבו מערכת העצבים חופשית לחלוטין ממתחים ולחצים. במצב זה השקט ואי המוגבלות של התודעה הטרנסנדנטאלית ממשיכים להתקיים באופן קבוע כבסיס לכל הערכים המשתנים של שלושת מצבי התודעה היחסיים. מצב תודעה חמישי זה נקרא "תודעה קוסמית". במצב זה התודעה הטרנסנדנטלית שנחוותה בתחילה רק בעיניים עצומות בעת תרגול מדיטציה אינה הולכת לאיבוד בכל התנסות אחרת. אנו ממשיכים לחוות את העצמים השונים דרך החושים אולם ההתנסויות השונות אינן מסוגלות להצל על מהותנו הרוחנית הפנימית. הרוח ממשיכה להתנסות בעצמים שונים באמצעות החושים אולם באותה עת אנו נשארים בערנות ובמודעות פנימית בלתי מוגבלת לעצמי הגבוה שלנו הקיים במנותק מכל תחום ההתנסות והפעולה
מחשבותיו של אדם המבוסס בתודעה קוסמית נמצאות בתיאום עם כל חוקי הטבע. זכרונו פועל בהתאם לצרכים שקיימים בהווה וחייו נמצאים בתיאום עם התכלית של כל היקום.


תודעת אלוהים

הרגיעה והשלווה פנימית שנחוות בתודעה הקוסמית מאפשרות למערכת העיכול לתפקד בצורה יותר יעילה ולייצר חומרים יותר מעודנים שמחזקים את התפקוד הפיזיולוגי ומאפשרים את עידון התפיסה החושית. תפיסה מעודנת זאת מאפשרת לנו להעריך אז את יופי הבריאה בצורה יותר עמוקה. אהבה ממלאת אז את הלב שמתחיל לעלות על גדותיו ולחוות קרבה ואהבה לבורא היקום.
מהרישי הדגיש שמצב זה שונה לחלוטין מניסיונות להתקרב לאל דרך פיתוח רעיונות פילוסופיים או באמצעות מילוי מצוות וחוקים המוזכרים בכתבי הקודש. תודעה קוסמית מהווה תנאי ראשוני לפיתוח מצב של תודעת אלוהים. לפני שתודעה קוסמית מתבססת, עוצמת האהבה והדבקות באל הינה מוגבלת מאחר והלב והרוח אינם מפותחים ואינם מסוגלים להעריך את היצירה האלוהית בצורה מלאה

מצב התודעה השביעי: תודעת אחדות

זמן הוא הגורם העיקרי שמאפשר את התפתחות התודעה מעבר למצב של תודעת אלוהים. אחרי שאדם חי זמן מה במצב התודעה השישי המבנה הפיזי של מערכת העצבים עובר טרנספורמציה לרמה גבוהה יותר של תפקוד והאדם חווה מצב תודעה חדש שמהרישי מכנה בשם תודעת אחדות. האובייקטים החומריים מפסיקים אז לחלוטין להצל על המהות הבלתי מוגבלת של האדם והוא חווה את האחדות הפנימית שבתוכו (אותה הוא חווה כבר בתודעה קוסמית) כקיימת בכל נקודה בבריאה. בתודעת אחדות האדם מרגיש אינטימיות וקירבה לכל דבר. הוא מסוגל עדיין להעריך ערכים חיצוניים שונים אולם חווה אותם כביטוי לאותה תודעה טהורה אין סופית הקיימת בתוכו.

אובייקטים חומריים חיצוניים מפסיקים אז לחלוטין להצל על המהות הבלתי מוגבלת של האדם והוא חווה את האחדות הפנימית שבתוכו (אותה הוא חווה כבר בתודעה קוסמית) כקיימת בכל נקודה בבריאה. בתודעת אחדות האדם מרגיש אינטימיות וקירבה לכל דבר. הוא מסוגל עדיין להעריך ערכים חיצוניים שונים אולם חווה אותם כביטוי לאותה תודעה טהורה אין סופית הקיימת בתוכו. מרגיש אינטימיות וקירבה לכל דבר וחווה את אותה אחדות שהוא חווה בתוכו כבר בתודעה קוסמית כקיימת בכל נקודה בבריאה.