Home התועלת הישגים בלימודים

הישגים בלימודים

הישגים בלימודים

מערכת החינוך המודרנית ממלאת את התלמידים בכמויות עצומות של מידע שלעיתים קרובות מתיישן במהירות.
המדיטציה הטרנסנדנטלית הינה טכניקה קלה וטבעית שמאפשרת לכל תלמיד להתנסות במקור פנימי של אנרגיה ואינטליגנציה ולפתח את התודעה שבאמצעותה הוא קולט ומעכל את המידע שהוא מקבל בבית הספר.

מחקרים מדעיים שנערכו בבתי ספר חזרו והדגימו שתרגול סדיר של מדיטציה טרנסנדנטלית מוביל לפיתוח מלא של המוח ומאפשר למנת המשכל וליצירתיות של התלמידים להתפתח במהירות רבה יותר בהשוואה לתלמידים אחרים. תסמינים של הפרעת קשר וריכוז והיפראקטיביות נעלמו מעצמם אפילו תופעות של בריונות ואלימות בבתי ספר פחתו ונעלמו. בנוסף לכך המחקרים הראו על גדילה בביטחון עצמי ובחשיבה מוסרית, יכולת לפתח קשרים הרמונים עם אחרים ושיפור בציונים.

הקרן של במאי הקולנוע דיוויד לינץ מסייעת לשלב את המדיטציה הטרנסנדנטלית בבתי ספר ברחבי העולם. כיום תלמידים ביותר מ-700 בתי ספר ציבוריים ופרטיים ברחבי העולם נהנים מלימוד שיטת המדיטציה הטרנסנדנטלית. בארה”ב לבדה יש יותר מאלף בתי ספר ברשימת ההמתנה של הקרן, והם מעוניינים ליישם את התוכנית בהקדם האפשרי.


מדיטציה טרנסנדנטלית בבתי ספר