Home דרך פשוטה לשלום עולמי

דרך פשוטה לשלום עולמי

הוגי דעות, מורים ופוליטיקאים ניסו במשך הדורות ליצור עולם טוב יותר בו אנשים יוכלו לחיות באושר ובשלווה ללא אלימות ומלחמות. מיותר לציין שכל הניסיונות הללו נכשלו כשלון חרוץ. לדעת מהרישי מהש יוגי, מי שהביא אל המערב את המדיטציה הטרנסצנדנטלית, הסיבה לכך נובעת מניסיון ליצור חברה אידיאלית מבלי להבין את הגורמים הפנימיים שמעצבים וקובעים את אופי החברה. מדינה לדבריו איננה גוף שקיים בלי קשר לחלקים המרכיבים אותו. כפי שיער ירוק הינו צרוף של עצים ירוקים בודדים כך העולם מורכב מבני אדם בודדים שצירופם יחד יוצר משפחות, ערים ומדינות. כל אדם משפיע בצורה ישירה על סביבתו באמצעות כל מחשבה ופעולה שהוא מבצע ולכן כשאנו מעוניינים ליצור חברה אידיאלית עלינו ליצור קודם כל רגיעה ושלווה באדם המהווה את היחידה הבסיסית שממנה החברה מורכבת.

קצב החיים האינטנסיבי והעובדה שלאנשים רבים יש יותר שאיפות ופחות זמן להגשימן יוצרים אצל אנשים רבים מתחים ולחצים. רופאים מגדירים מתח כאלמנט זר שמתווסף למערכת העצבים עקב התנסויות אינטנסיביות מדי (חיוביות או שליליות) שאנו עוברים בחיים. האדם הינו יחידה פסיכו-פיזיולוגית שבה הגוף והרוח קשורים זה לזה בצורה הדוקה ומסיבה זאת מתחים ולחצים נפשיים מתבטאים בחוסר איזון פיזיולוגי ובבעיות בריאותיות שונות.

מתח משתחרר באמצעות מנוחה. המנוחה שהגוף מקבל בשנת הלילה מסלקת חלק מאותם מתחים שנצברים במשך היום אולם קצב החיים וההתנסויות האינטנסיביות שאנו עוברים גורמים להיווצרות כמות גדולה של מתח ששנת הלילה איננה מספיקה לנטרל. מתח מהווה כיום את אחד הגורמים העיקרים למחלות. רופאים רבים סוברים שלפחות 80 אחוז מכל המחלות נובעות מסיבות פסיכוסומאטיות הקשורות למתח נפשי.

אדם מתוח מקרין לחץ וחוסר שקט על סביבתו והשפעה זו אינה מוגבלת לסביבתו הקרובה של האדם. "האדם משפיע על כל הקוסמוס באמצעות כל מחשבה, מילה ופעולה שהוא מבצע", אומר המהרישי. "אדם שליו מקרין באופן טבעי שלום והרמוניה ומשפיע כך על כל היקום. אנשים מוטרדים, דאגנים וחסרי מנוחה שלא התנסו בתודעת אושר עליון מייצרים באופן קבוע השפעות שליליות בסביבתם. כל פעילות שלילית ובלתי מוסרית יוצרת השפעה מנוונת באטמוספירה. כשמספר רב של אנשים אינם שמחים, כשהם מתוחים ופועלים בצורה שלילית האטמוספירה העולמית נספגת בהשפעות מתוחות אלו. התרחשויות אלימות, שליליות, קונפליקטים ומשברים הינם רק ביטוי להגברת המתח בתודעה הקולקטיבית. כשרמת המתח מספיק גדולה היא מתפרצת באלימות בהיקף נרחב ומתבטאת באסונות, במלחמות או בהתקוממויות אזרחיות המחייבות פעילות צבאית".

תודעה קולקטיבית

מהרישי הסביר שכפי שתודעת האדם קובעת את איכות המחשבה וההתנהגות שלו כך קיים סוג אחר של תודעה עבור החברה כולה; תודעה קולקטיבית הקיימת ברמת המשפחה, העיר, המדינה והעולם כולו.

"מדינה איננה דבר מופשט, היא גוף המורכב מבני אדם בודדים. איכות התודעה של כלל התושבים במדינה יוצרת תודעה קולקטיבית של המדינה, תודעה הגדולה יותר מן התודעה האינדיבידואלית של כלל האנשים המרכיבים אותה. כפי שתודעת האדם קובעת את איכות המחשבה וההתנהגות שלו כך התודעה הקולקטיבית של חברה משפיעה על אופי החיים במדינה."".

מהרישי אף מדגיש ואומר: "כל הסכסוכים הבינלאומיים נוצרים מהשפעה קולקטיבית של מתח ולחץ שאנשים משחררים לאטמוספירה. בני אדם אינם מודעים לכך שבאמצעות כל מחשבה, דיבור ופעולה הם מקרינים באופן קבוע השפעה של שנאה וחוסר הרמוניה ויוצרים בכך מצבור של מתח בתודעה הקולקטיבית שבנקודה מסוימת יתפרץ ויחזיר אליהם את ההשפעה שהם יצרו מסביבם".

בעת תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטאלית אנו עוברים מעבר לכל פעילות מנטאלית ומתנסים במצב של תודעה טהורה או סמאדהי. במצב זה אנו מתנסים בשדה מאוחד של כל חוקי הטבע העומד בבסיס כל התופעות בבריאה. התנסות זאת מחייה את כל חוקי הטבע ויוצרת השפעה חיובית ברמה העמוקה ביותר של הבריאה. כבר בתחילת שנות השישים מהרישי העריך שכאשר יותר אנשים יתחילו לתרגל מדיטציה טרנסנדנטלית הם יקרינו מסביבם השפעה של שלווה והרמוניה ויתרמו בכך לשיפור איכות החיים בחברה. מהרישי הוסיף שדי באחוז אחד באוכלוסייה שיתרגל את טכניקת המדיטציה הטרנסצנדנטאלית כדי ליצור השפעה שתשפר את איכות החיים בעיר או במדינה מסוימת, ושניתן יהיה לבדוק זאת מבחינה מדעית. והוא לא טעה.

פחות תאונות דרכים, פחות אלימות

בסוף שנת 1974, כשמדענים בארה"ב בדקו את סטטיסטיקות הפשיעה בערים גדולות, הם מצאו להפתעתם שבארבע ערים חלה ירידה משמעותית בפשיעה. כשהגיעו הדוחות הסטטיסטים נמצא שבאותן ערים היו מי שתרגלו את המדיטציה הטרנסנדנטלית. שנתיים-שלוש לאחר מכן נמצאו ערים רבות עם האפיון הסטטיסטי המיוחד הזה ובכולן נמצאה ירידה בפשיעה, בתאונות דרכים, בתחלואה ובמדדים שליליים אחרים, ועליות בהיבטים החיוביים של איכות החיים.

בסוף שנות השבעים מהרישי החל ללמד אלפי אנשים את טכניקות הסידהים  והתעופה היוגית שמוזכרים בפרק השלישי של היוגה סוטרה של פטנג'אלי. בהקשר זה הוא הסביר שכאשר מתרגלים תעופה יוגית בקבוצה, מחיים את השדה המאוחד העומד בבסיס כל התופעות בבריאה, וכי ניתן לצפות שתרגול זה ינטרל השפעות שליליות בצורה יותר חזקה מאשר תרגול רגיל של מדיטציה. ב-1978 מדענים גילו שכאשר שורש ריבועי של אחוז אחד מאוכלוסייה עירונית מתרגל ביחד במקום אחד את התעופה היוגית חלה ירידה משמעותית בתאונות דרכים, מקרי מוות מתאונות, פשע, צריכת אלכוהול, סמים וכו.

המחקר פורסם ב: (The jounal of mind and behavior no 8: 67-104. 1987)

בשנת 1983-1984 התקיימו כינוסים עולמיים בארה"ב, בהולנד ובהודו שבהם כ-7000 איש תרגלו ביחד, במקום אחד, את טכניקת התעופה היוגית של מהרישי. מחקרים מדעיים שנערכו בעת הכינוסים הללו גילו הפחתה בקונפליקטים בינלאומיים ובפעולות טרור

המחקר פורסם ב:. (Political Science Association 1989)

בסוף שנת 1983 אוניברסיטת הארוורד בארה"ב בדקה את השפעת התרגול הקבוצתי של המדיטציה הטרנסצנדנטלית וטכניקות הסידהי על מוקדי אלימות במזרח התיכון. כמאתיים מודטים ישראלים להגיע לירושלים כדי לתרגל פעמיים ביום בקבוצה. שני מדענים, ד"ר אורם ג'ונסון וד"ר סקיפ אלכסנדר, הגיעו לארץ וניהלו כאן את המחקר. התוצאות הצביעו על הפחתת מקרי המוות ולחימה בלבנון, הפחתה בפשיעה בארץ ושיפור מצב הרוח הלאומי. בירושלים נמצא שבעת התרגול הקבוצתי חלה ירידה במספר תאונות הדרכים, מקרי פשע ושריפות.

תנו לחוקי הטבע לשלוט

בכל העולם ממשלות מבססות את ניהול המדינה על חוקים שנקבעו על ידי בני אדם. חוקים אלו מוגבלים, הם אינם מבוססים על חוקי הטבע המנהלים את הריבוי האינסופי בבריאה ולכן והם אינם מסוגלים למלא את הצרכים של כל אזרחי המדינה. ניהול המדינה, אומר מהרישי, חייב להיות מבוסס על הפוטנציאל השלם של חוקי הטבע המכוונים את הבריאה. התודעה הטהורה או השדה המאוחד הקיים בבסיס כל התופעות בטבע הינו למעשה ה"בית" של כל חוקי הטבע. כשמספר רב של אנשים חווים את השקט של התודעה הטהורה ומחיים אותה באמצעות טכניקות הסידהים ובעיקר דרך התעופה היוגית הם מחיים את כל חוקי הטבע ויוצרים השפעה הרמונית מיטיבה בכל החברה.

לדעת מהרישי זאת הדרך שתאפשר יצירת חברה אידיאלית. "באמצעות תמיכת הטבע החיים בכל מקום יהיו אידיאליים. אף אחד לא יפר את חוקי הטבע, אף אחד לא יבצע שגיאות ואף אחד לא יסבול או יחלה. החיים יהיו ארוכים ושמחים, שפע ושגשוג יהיו נחלת כולם. כשהציביליזציה תתבסס על הידע הוודי האנושות תהנה מגן עדן עלי אדמות."

 

 

Author: מוטי שפי

מוטי שפי

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *